‘'ÇEVRE DURUM RAPORU - 2015 YILI ÖZETİ: İLLER'' KİTABI YAYIMLANMIŞTIR.
22 Haziran 2017

Çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek ve çevre sorunlarını, bunların önceliklerini ortaya çıkarmak için öncelikle çevre değerlerinin mevcut durumunun tespit edilmesi, çevreye ilişkin bilgi ve her türlü verilerin toplanması, sınıflandırılması ve verinin bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çevre ile ilgili sorunların çözümünde temel hareket noktası çevre sorunlarının tespiti ve tanımlanmasıdır.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından; çevre ile ilgili olarak, çevre mevzuatı çerçevesinde ekolojik sistemin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yaptıkları çalışmalarının bir sonucunu kamuoyunu bilgilendirmek üzere her yıl “İl Çevre Durum Raporu” hazırlamaktadır.  Bakanlığımız İl Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan İl Çevre Durum Raporlarından derlenen bilgilerle “ÇEVRE DURUM RAPORU - 2015 YILI ÖZETİ: İLLER” kitabını hazırlamaktadır.
 
Bu yıl dördüncüsü hazırlanan bu kitapta, çevre kavramının ana temalarını oluşturan hava kalitesi, su ve atık su yönetimi, atık, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve tabiat varlıkları, arazi kullanımı, ÇED işlemleri, çevre izin/lisans işlemleri ve çevre denetimleri ve idari yaptırım uygulamaları başlıklarında olan bilgiler her ilimiz için ayrı ayrı ortaya konulmuştur
 
“ÇEVRE DURUM RAPORU - 2015 YILI ÖZETİ: İLLER” kitabına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.