Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü

2017 Çevre Denetimi Raporu Yayınlanmıştır

04 Nisan 2018
2017 Çevre Denetim Raporu Yayınlanmıştır

2017 ÇEVRE DENETİMİ RAPORU YAYINLANMIŞTIR

Ülkemizde etkin bir çevre yönetimini sağlamak, çevre kirliliğini en aza indirmek, çevreyi korumak ve geliştirmek adına çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çevresel etki değerlendirmesi, izin verme/ lisanslandırma faaliyetleri, çevre denetim ve yaptırım uygulamaları ve izleme çalışmaları Bakanlığımız açısından büyük önem taşımaktadır.  Bakanlık olarak bu kapsamda yaptığımız çalışmalar yıllık bazda raporlanmaktadır.

Bu çerçevede Bakanlık olarak hazırladığımız 2017 Çevre Denetimi Raporu, 12 Bölüm ve 15 Ek’ten oluşmaktadır.  Rapor içeriğinde;

 • Rapor çevre konusunda genel bir değerlendirmenin bulunduğu GİRİŞ bölümü ile başlamaktadır.
 • Bölüm 2’de, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde 2017 yılı içerisinde Bakanlık merkez ve teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen ÇED kararlarına ilişkin veriler mevcuttur.
 • Bölüm 3’de Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince verilen çevre izni/lisansı belgelerine ilişkin 2017 yılı verileri bulunmaktadır.
 • Bölüm 4’de, 2017 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilen çevre denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi ve istatistikî veriler; Bakanlığımız görev alanı içerisinde kalan piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) ve egzoz denetimine ilişkin veriler yer almaktadır.
 • Bölüm 5’de ise 2017 yılında hem Bakanlık merkez hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından çevre denetimleri sırasında saptanan uygunsuzluklar ve uygunsuzlukları saptanan işletmelere uygulanan idari yaptırımlara ilişkin veriler bulunmaktadır.
 • Bölüm 6’da çevre alanında denetim yapma yetkisi almış kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları Bölüm 7’de yer almaktadır.
 • Bölüm 8’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Temiz Hava Müdürlükleri hakkında kısa bilgi verilmekte ve bu müdürlüklerden Marmara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı illerin 2017 yılı verileri verilmektedir.
 • Çevre yeterlik çalışmaları kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak, Çevre İzni/Lisansı başvurusu yapacak, çevre ölçümleri yapabilecek kurum/kuruluşlara ilişkin veriler Bölüm 9’da yer almaktadır.
 • Bölüm 10’da 2017 yılında Bakanlığımızın uluslararası denetçi ağlarına katılım bilgileri ve gerçekleştirdiği projeler ve eğitimler hakkında bilgiler yer almaktadır.
 • Bakanlığımız tarafından yürütülen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Proje”si kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler Bölüm 11’de verilmektedir.
 • Bölüm 12 ise genel denetim sonuçlarından oluşmaktadır.
 • EKLER kısmında ise, raporda değinilen konuların 2017 yılı öncesi ayrıntılı verileri bulunmaktadır.

2017 Çevre Denetimi Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/2017_cevre_denet-m_raporu-20180404102311.pdf

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır