2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği Kapsamında Yetkilendirilen Doğrulayıcı Kuruluşlar